گزارش تصویری سفراستاندار کردستان به روستای اورامان از توابع شهرستان سرواباد

گزارش شماره4

 

 

 

 

 

30 فروردين 85